The foundation mask cd booklet 119x120

iO-Pages

Tim Meewezen

"Ever since the end of the last century Ron Lammers has wanted to use music to music to tell how the Christian faith offered him the way out of a deep valley. A first recording from that time has now been elaborated into the imposing title track "Mask" from his project The Foundation, complemented by a musical and textual interpretation of the period before and after his conversion."

"Because everything was played in 'individually remotely', mixing and mastering the digital deliveries were essential for the right listening experience, and judging by the final product, that was in excellent hands with (additional) keyboard player Jan Munnik (Autumn). Incidentally, the same goes for the CD packaging, a colourful booklet provided by Douwe Fledderus with beautiful matching artwork for each song, including the lyrics. The album has been well received and is getting great reviews."

"Al sinds eind vorige eeuw wil Ron Lammers met muziek vertellen hoe het christelijke geloof hem de uitweg bood uit een diep dal. Een eerste opname uit die tijd is nu uitgewerkt tot de imposante titeltrack "Mask" van zijn project The Foundation, aangevuld met een muzikale en tekstuele interpretatie van de periode voor en na zijn bekering."

"Doordat alles ‘afzonderlijk op afstand’ is ingespeeld, waren mix en mastering van de digitale aanleveringen essentieel voor de juiste luisterbeleving, en getuige het eindproduct was dat bij (extra) keyboardspeler Jan Munnik (Autumn) in uitstekende handen. Dat geldt overigens ook voor de cd-verpakking, een kleurrijk, door Douwe Fledderus verzorgd boekje met voor elk nummer prachtig bijpassend artwork, inclusief de teksten. Het album is goed ontvangen en krijgt mooie recensies."

The foundation mask cd booklet 119x120

Progwereld

Hans Ravensbergen

"Among all the posts about new bands, one post in particular stood out. Ron Lammers' post about his new band The Foundation. Ron is an aficionado of the genre we write about. He was at the cradle of Radio Xymfonia, the oldest radio station in our country when it comes to progressive rock music. Partly in response to the debut album "Mask", we asked Ron and some of the band members some questions."

"Tussen alle berichten over nieuwe groepen viel een bericht in het bijzonder op. Het bericht van Ron Lammers over zijn nieuwe band The Foundation. Ron mag je een liefhebber pur sang noemen van het genre waar wij over schrijven. Zo stond hij aan de wieg van Radio Xymfonia, het oudste radiostation van ons land wanneer het gaat over progressieve rockmuziek. Mede naar aanleiding van het debuutalbum “Mask” legden wij Ron en enkele bandleden wat vragen voor."